pccb321/96001/mix28-2.5 x 3 x 5 mm, twin forma, mix, apieapie 20 g.