PCCB321/96001/mix54-2.5 x 3 x 5 mm, twin forma, tamsūs, įvairių spalvų mišinys, apie 20 g.