gel-vam-prailg-zied, vamzdžio prailginimas su žiedu, 1 vnt.